RosaMed Clinic

Wytyczne dla klientów w związku z epidemią Covid-19

Drodzy klienci w najbliższych dniach wracamy do pracy.

W związku z tym pragniemy zapewnić, że wdrażamy szczególne procedury oraz środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo państwu oraz naszym pracownikom aby wizyty były bezpieczne i przebiegały w komfortowych warunkach.

Personel Rosamed clinic jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej takie jak jednorazowe rękawiczki, maseczki i przyłbice oraz odzież ochronną

Stan zdrowia personelu będzie na bieżąco monitorowany

Recepcja, klamki od drzwi wejściowych, toaleta, terminal płatniczy będą podlegać dezynfekcji po każdym kliencie

Gabinety będą wietrzone i dezynfekowane po każdym zabiegu- fotel, klamki, blaty oraz wszystkie powierzchnie jakie mogły mieć kontakt z klientem

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW:

Prosimy o umawianie się na zabiegi drogą telefoniczną lub internetową

Każdy klient powinien nosić osłonę nosa i ust (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu). Maseczkę będzie można zdjąć po wejściu do wyznaczonego gabinetu. Po wykonaniu procedur w obrębie twarzy ważne aby klient był zaopatrzony w czystą maskę.

Każdy klient proszony będzie o umycie i zdezynfekowanie rąk i/lub założenie rękawiczek jednorazowych.

Klienci proszeni są o stawianie się na zabieg punktualnie (ani za wcześnie ani za późno) aby uniknąć kontaktu z innymi klientami

Klienci proszeni są o przychodzenie na zabieg bez osób towarzyszących. Nie dotyczy to klientów poniżej 18 r. ż., którzy mogą stawić się z opiekunem.

Klienci proszeni są o nie używanie telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

Przed zabiegiem każdy klient będzie miał mierzoną temperaturę ciała oraz będzie   zobowiązany do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia z uwzględnieniem braku objawów Covid-19

Na zabiegi nie będą przyjmowane osoby:

1. U których występują objawy Covid-19

2. Przebywające na kwarantannie

3. Zamieszkujące z osobą poddawanej kwarantannie

4. Które w ciągu 7 dni od planowanej wizyty miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub skierowaną do izolacji

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne