RosaMed Clinic

Warsztaty biznesowe w RosaMed Clinic

Warsztaty biznesowe ,,Pomysł na biznes to dopiero początek”

16.02.2023 o godzinie 18:00 odbyły się warsztaty biznesowe: ,,Pomysł na biznes to dopiero początek"
Podczas warsztatów znaleźli odpowiedź na pytanie:
Dlaczego rozwiązywanie problemów klientów jest najważniejszą zasadą biznesową. Każdy z wielkich biznesów od samego początku skupiał się na problemie, który chciał rozwiązać i wartości, którą chciał dostarczyć. W trakcie zajęć przyjrzeli się pomysłom biznesowym właśnie z perspektywy luk rynkowych oraz produktów i usług, których poszukują klienci.
➡Poznali zasady tworzenia wartości produktu lub usługi. To najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część każdego biznesplanu planu. Precyzyjne określona wartość, którą chcemy dostarczać pozwoli nie tylko zbudować dobrą relację z naszymi klientami, ale również będzie solidnym fundamentem i kompasem dla naszej przyszłej organizacji.
➡Nauczyli się pracować metodą Business Model Canvas, która pozwoli Ci na jednej kartce papieru zaplanować kluczowe założenia. Definicja idealnego klienta, sposoby komunikacji oraz dostarczania naszego produktu czy usługi oraz sposoby osiągania naszych celów finansowych powinny być określone jasno i przejrzyście od samego początku. Spisanie ich w prostej formule pozwoli Ci przygotować dobry plan dla przyszłych działań. Reszta - to już kwestia indywidualnej motywacji i działań podejmowanych w oparciu o przemyślaną strategię.
Warsztaty poprowadziła:
Renata Żukowska - ekspert w zakresie budowania strategii rozwoju oraz tworzenia wizerunku inwestycyjnego firm. Założycielka i Prezes Advanced Business Solutions Institute. Specjalizuje się w strategiach opartych na zrównoważonym rozwoju, procesach zarządczych mających na celu identyfikację barier wzrostu oraz w zarządzaniu zmianą.
Doradza w zakresie marketingu, PR oraz relacji inwestorskich, realizuje projekty w zakresie zarządzania zmianą i skalowania biznesu, jak również budowania strategii z uwzględnieniem wytycznych ESG i raportowania niefinansowego.
Członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Komunikacja marketingowa przy PARP, mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz członkini Lady Business Club. Angażuje się również działalność edukacyjną jako adiunkt Uczelni ASBIRO oraz Pełnomocnik Rektora ds. interesariuszy zewnętrznych Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie, gdzie realizuje autorski projekt „Szkoły Praktyków Biznesu”. Doktorantka w Katedrze Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.
Od początku swojej pracy zawodowej związana z zagadnieniami szeroko pojętej komunikacji oraz zarządzania w obszarze MSP. Przez ponad dziesięć lat, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości (ING Bank i Bank BGŻ), zarządzała marketingiem, działalnością PR i sponsoringową, a także wdrażała programy z obszaru CSR. Była Prezesem Zarządu dwóch spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WSEInfoEngine SA oraz Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research SA, współautorką i Redaktor Naczelną serwisu GPWMedia i InfoStrefa, jurorem konkursu Złota Strona Emitenta SEG oraz liderem strategicznego Projektu GPW Growth na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W wolnych chwilach angażuje się w projekty społeczne podnoszące świadomość biznesową i finansową młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie nowego wymiaru praktycznej edukacji o przedsiębiorczości. Pasjonatka podróży na własną rękę oraz kultury i kuchni hinduskiej.