Niniejsza polityka prywatności określa zakres oraz sposób administrowania danymi osobowymi, przekazanymi RosaMed Clinic za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://rosamedclinic.pl/kontakt/ lub poprzez rezerwację wizyty na stronie https://91f94e0b.versum.com/ lub poprzez przekazanie danych osobowych w inny sposób.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy , iż:

1) administratorem danych osobowych jest RosaMed Clinic Sp. z o.o.  z siedzibą -Warszawa przy ul. Drawskiej 29 A lok 91 (dalej RosaMed Clinic).

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług oferowanych przez RosaMed Clinic (art. 6 RODO).

3) odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie pracownicy i współpracownicy RosaMed Clinic.

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki nakazują  przepisy prawna odnoszące się do tego typu usług.

5) osoba, której dane bezpośrednio dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Weryfikacja, zmiana lub usunięcie danych osobowych może nastąpić poprzez kontakt z pracownikami RosaMed Clinic za pośrednictwem korespondencji mailowej pod adresem biuro@rosamedclinic.pl, kontaktu telefonicznego pod nr. 504 817 960, 504 817 990 lub podczas osobistej wizyty w klinice przy ul. Drawskiej 29 A lok 91

6) osoba, której dane bezpośrednio dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek realizacji usług oferowanych przez RosaMed Clinic.

7) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zabezpieczony pod względem organizacyjnym i technicznym. w tym również w formie profilowania.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych

Poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym RosaMed Clinic Sp. z o.o., wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail, w formie wiadomości tekstowej sms, na podany numer telefonu  na temat usług oferowanych przez RosaMed Clinic  Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.